DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
3. stycznia 2020

Kategorie(n)
legal
PL
tax
PL: Nowe obowiązki w związku z Białą Listą Podatników od 01.01.2020

W dniu 1 września 2019 została opublikowana na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Finansów Biała Lista Podatników VAT w formie elektronicznej bazy danych podatników VAT. Listę możecie Państwo znaleźć pod następującym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Od dnia 1 stycznia 2020 jest wiele obowiązków związnych z Białą Listą.

 

Biała Lista odwierciedla spis podatników VAT, którzy są jako podatnicy tego podatku zarejestrowani, w tym przedsiębiorców, wobec których nastąpiła ponowna rejestracja, jak również podatników, którzy zostali z rejestru wykreśleni lub nie zostali do niego wpisani. Lista zawiera szczegółowe dane dotyczące podmiotów gospodarczych:

  • firmę lub imię i nazwisko,
  • polski numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON-, numer PESEL (o ile został przydzielony),
  • polski numer KRS (o ile został przydzielony),
  • adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny,
  • dane osób, które wchodzą w skład organów reprezentacji przedsiębiorstwa,
  • data rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia i ponownego wpisu do rejestru jako podatnika VAT,
  • podstawa prawna rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreslenia z rejestru aktywnych podatników VAT,
  • numer kont rozliczeniowych (kont bankowych) ze zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego.

Lista będzie zawierała pełen przebieg działalności gospodarczej podatnika z ostatnich 5 lat, co powinno umożliwić sprawdzenie kontrahenta w danym okresie czasu.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 podatnicy, którzy dokonują w ramach swojej działalności transakcji, których jednorazowa wartość – niezależnie od liczby płatności odnoszących się do tej transakcji – przekracza kwotę 15.000 PLN lub jej równowartość, muszą dokonywać płatności na konto bankowe kontrahenta wskazane w Białej Liście.

 

W części, w której płatność nie następuje na konto bankowe lub zostanie przelana na konto bankowe inne niż wskazane w dniu zlecenia przelewu na Białej Liście, dane wydatki nie będą mogły zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodu.

 

Przedsiębiorca, który zrealizuje przelew na inne niż wskazane na Białej Liście konto, będzie odpowiedzialny solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta w części dotyczącej podatku VAT, który przypada proporcjonalnie do przedmiotowej dostawy towarów lub usług.

Uniknięcie sankcji

Przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami chroni wykonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment (podzielonej płatności).

Przy realizacji przelewu na konto inne niż wskazane na Białej Liście przedsiębiorca zachowuje prawo do ujęcia swoich wydatków w kosztach uzyskania przychodu, o ile w terminie 3 dni od udzielenia zlecenia przelewu złoży naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury odpowiednie zawiadomienie.Obowiązek dokonywania przelewów jedynie na wskazane na Liście konta bankowe prowadzi do konieczności przeprowadzania wewnętrznego postępowania kontrolnego każdorazowo przy realizacji przelewu.

Rekomendujemy Państwu:

 

Ustalenie wewnętrznego postepowania kontrolnego dot. przelewów wyjściowych – każdorazowo przy przelewie kwoty powyżej 15.000,- PLN musi zostać w szczególności sprawdzone konto bankowe kontrahenta na Białej Liście.

 

Jeśli możecie Państwo otrzymać przelewy od Państwa kontrahentów/ klientów na kwotę powyżej 15.000,- PLN, muszą wcześniej zostać sprawdzone i ewentualnie uzupełnione Państwa dane na Białej Liście dot. zarejestrowanych kont bankowych.

 

Jesli nie posiadają Państwo w Polsce jeszcze konta bankowego i możecie Państwo otrzymać przelewy od Państwa kontrahentów/ klientów na kwotę powyżej 15.000,- PLN, musicie Państwo również w przedpolu założyć konto bankowe w polskim banku – jedynie założone w polskim banku konta bankowe mogą zostać wpisane na Białą Listę.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia lub dodatkowych informacji o Białej Liście i związanym z nią sprawdzaniu kontrahentów, jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji.