DE | CZ | PL | EN
Krótki zarys

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie nasza strona internetową.

Wymiana określonych danych pomiędzy kontrahentami jest warunkiem ukształtowania poprawnie działającej relacji biznesowej. Przykładamy przy tym ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

 

Stosujemy przepisy prawne, w szczególności postanowienie o ochronie danych osobowych (RODO) i ustawie o ochronie danych (UODO) jak również inne postanowienia tego dotyczące. Przede wszystkim tzw. dane osobowe, a więc poszczególne informacje o sytuacji osobistej bądź rzeczowej określonych osób lub osób możliwych do ustalenia, gromadzimy i wykorzystujemy tylko w koniecznym zakresie w oparciu o ustawy prawne.

 

Następująco możemy poinformować Państwa w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystacie Państwo z naszej strony internetowej. Podajemy Państwu również podstawy prawne. W rezultacie pokazujemy Państwu Pańskie prawa. Instrukcja jest bardzo obszerna z uwagi na wymogi prawne. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy również do Państwa dyspozycji. Proszę po prostu nas zapytać.


Odpowiedzialność

jesteśmy odpowiedzialnymi partnerami do spraw Rodo i innych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Geschäftsführung                                                                   Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, Deutschland
Tel: +49 (0) 351-4383 708-0
Fax: +49 (0) 351-4383 708-9
E-Mail: info@riediger-legal.com
www.riediger-legal.com


Inspektor ochrony danych

wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych
jest on osiągalny w następujący sposób

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Stefan Schilling
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden, Deutschland
Tel: +49 (0) 351-4383 708-0
Fax: +49 (0) 351-4383 708-9
E-Mail: dataprotection@riediger-legal.com
www.riediger-legal.com


Korzystanie ze strony internetowej

rodzaj gromadzonych danych osobowych

W czasie odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane:

 • Adres IP
 • Datę zapytania
 • Pliki naszej witryny wymagane podczas wizyty i ich rozmiar, a także powiązany kod statusu
 • Stronę, poprzez którą trafiliście Państwo na nasza stronę internetowa
 • System operacyjnyNastępujące dane osobowe nie są gromadzone:
 • Wielkość i cel przetwarzania danych
 • Podstawa prawna przetwarzanych danych
 • przekazywanie danych
 • Czas zapisu
 • możliwość usuwania i odwołania

Tymczasowe rejestrowanie adresu IP i innych zebranych danych jest konieczne, aby umożliwić Państwu techniczne  korzystanie z naszej strony internetowej. W tym celu adres IP musi być przechowywany przez czas użytkowania („sesje”).

Mamy zatem uzasadniony cel w przetwarzaniu danych.

Adres IP wraz z innymi Państwa danymi osobowymi nie jest zapisywany.  Nie używamy adresu IP do innych celów.

Podstawą prawną do zapisywania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO

 

Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, o ile nie przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane te dotyczą oraz wymagają ochrony danych osobowych, co miałoby miejsce w szczególności w przypadku, gdyby zainteresowaną osobą było by dziecko.

Bez zebranych danych korzystanie z naszej strony internetowej nie byłoby możliwe. W związku z tym istnieje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych niezbędnych do korzystania z naszej strony.

Nie przekazujmy Państwa zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Państwa dane nie będą również przekazywane do krajów pozaeuropejskich.

Wymienione wyżej dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane gromadzone w celu udostępnienia naszej strony internetowej są zatem usuwane po zakończeniu odpowiedniej sesji.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest konieczne, aby mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu (pozostałe prawa patrz „Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą”).


Cookies//Ciasteczka

Rodzaj pozyskanych danych osobowych.
Nasza strona internetowa zawiera pliki cookies.

Używane przez nas pliki cookies zawierają przypadkowo wytworzony jednoznaczny numer identyfikacyjny, tak zwane sesje-ID. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej państwa numer IP zostaje odczytany w celu preselekcji języka. Inne dane nie są gromadzone.

 • Wielkość i cel przetwarzania danych
 • Podstawa prawna przetwarzanych danych
 • Przekazywanie danych
 • Czas zapisu
 • Możliwość usuwania i odwołania

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze, smartfonie lub tablecie podczas przeglądania Internetu. Umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej i sprawiają, że korzystanie z niej jest wygodniejsze.

Używamy tak zwanych „sesyjnych plików cookie”. Są one technicznie konieczne do działania naszej strony internetowej. Służą one również do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika. W przeciwieństwie do trwałych plików cookie, które są zapisywane na dysku twardym i rozpoznają użytkownika podczas późniejszej wizyty, nasze sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane na koniec Państwa wizyty.

Używamy plików cookie tylko wtedy, gdy jest to technicznie konieczne. To jest nasz uzasadniony interes.

Zebrane dane nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przy wykorzystanie ciasteczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO. Ponieważ używamy ciasteczek tylko wtedy, kiedy ich użycie jest konieczne do Państwa elektronicznego korzystania z naszej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w sensie tego przepisu.

Nie przekazujmy Państwa zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Państwa dane nie będą również przekazywane do krajów pozaeuropejskich.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze i stamtąd przesyłane do nas. Jako użytkownik mają Państwo zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane na naszej stronie internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.


Kontakt

Rodzaj zgromadzonych danych osobowych

Możecie Państwo podjąć z nami kontakt telefoniczny, mailowy, pocztowy  lub za pomocą  faxu. W zależności od rodzaju kontaktu przetworzymy Państwa numer telefonu, faxu, Państwa adres mailowy lub pocztowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przetworzenia Państwa kontaktu i odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie byłoby to możliwe bez użycia Państwa danych kontaktowych. Mamy zatem uzasadniony interes w ich otrzymaniu. Odpowiedź może służyć również do realizacji istniejącego stosunku umownego z Państwem lub podjęcia działań przedumownych.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO.

Jeżeli kontakt służy realizacji stosunku umownego lub podjęciu działań przedumownych, podstawą prawną tego również jest art. 6 ust. 1 zdanie1 lit. b DS-GVO.

Nie przekazujmy Państwa zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Są one wykorzystane wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych. Państwa dane nie będą również przekazywane do krajów pozaeuropejskich.

Wyżej wymienione dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Państwa dane osobowe zostaną następnie tak długo zapisane aż zostanie z Państwem zakończona konwersacja. Zostaje ona zakończona wtedy, kiedy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona


Podania o prace

rodzaj gromadzonych danych osobowych

Możecie Państwo w obszarze „Job” podjąć z nami kontakt i przesłać nam Państwa dokumenty aplikacyjne.

W zależności od rodzaju kontaktu Państwa dane zostaną przetworzone np. adres pocztowy, mailowy lub numer telefonu. W Państwa dokumentach aplikacyjnych są ujęte dalsze dane ; te przetworzymy w czasie procesu aplikacji.

 • Wielkość i cel przetwarzania danych
 • Podstawa prawna przetwarzanych danych
 • Przekazywanie danych
 • Czas zapisu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu opracowania Państwa dokumentów aplikacyjnych. Bez użycia Państwa danych kontaktowych nie byłoby to dla nas możliwe. Mamy zatem uzasadniony interes w ich otrzymaniu. Przetwarzanie danych służy również do podjęcia działań przedumownych, ponieważ poprzez Państwa kontakt rozpoczyna się sprawdzenie stosunku pracy z Państwem. Otrzymają Państwo od nas osobne pouczenie o polityce prywatności- o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w postępowaniu aplikacyjnym.

Mamy zatem uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Podstawą  prawną do tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO.

Ponieważ podejmowane będą również środki przed zawarciem umowy w celu sprawdzenia stosunku pracy, zastosowanie ma również art. ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO.

Jeżeli kontakt służy realizacji stosunku umownego lub podjęcia działań przedumownych, podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. B DS-GVO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do przekazywania danych osobom trzecim. Dane będą wyłącznie wykorzystywane do prowadzenia postępowania aplikacyjnego. Nie będą one wykorzystywane w celach marketingowych. Nie będą one również przekazywane do krajów pozaeuropejskich.

Dane zostaną  usunięte,  jak tylko przestaną być potrzebne do osiągniecia celu, dla którego zostały zgromadzone. Państwa dane osobowe będą tak długo zapisane, dopóki nie zostanie zakończone postepowanie aplikacyjne. W przypadku nawiązania z nami późniejszego stosunku pracy, Państwa dane będą dłużej przechowywane. Otrzymają Państwo osobne pouczenie o ochronie danych osobowych z uwagi na stosunek pracy.


Google Maps

Możecie Państwo  zlokalizować biura naszej kancelarii korzystając z Google Maps. Tę szczególną usługę udostępnia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

 

My sami nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w czasie korzystania z gogle maps.

 

W polu Google Maps, mają Państwo możliwość zalogowania się do swojego konta Google, uzyskując w ten sposób dostęp do kolejnych usług Google.

Zgodnie z informacją udostępnianą przez Google, operator gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie użytkowników zalogowanych, m. in. ich adres IP. By uniknąć powiązania przez Google Państwa wizyty na naszej witrynie z Państwa indywidualnym kontem Google, prosimy o wylogowanie się z konta.

Jako podmiot udostępniający własną witrynę internetową nie posiadamy informacji o zakresie i treści danych przekazywanych do Google i następnie wykorzystywanych przez ten podmiot. Nie mamy też na to żadnego wpływu. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się bezpośrednio z deklaracją Google w sprawie ochrony danych zamieszczoną pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Państwa prawa, jako osób, których prawa dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe zostaną przetworzone, są Państwo podmiotem podlegającym  ustawie DS-GVO. Jeśli życzą sobie Państwo zapewnienia swoich praw, możecie Państwo na podstawie podanych danych w punkcie B podjąć  z nami kontakt. Mają Państwo następujące prawa w stosunku administratora, a więc do nas:

możecie Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

 

 

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, możecie Państwo wymagać od administratora następujących informacji:

 

 • cele, dla jakich dane osobowe będą przetwarzane;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych, jakie będą przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

 

 

 

 • planowany czas zapisu dotyczących Państwa danych osobowych lub jeśli dokładne dane w tym przypadku nie są możliwe, kryteria do ustalenia czasu zapisu

 

 

 

 • prawo do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

 

 

 

 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane te dotyczą;

 

 

 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczących informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Państwu przysługuje prawo zażądania informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe zostaną przekazane do kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. W tym kontekście możecie Państwo poprosić o odpowiednie gwarancje zgodnie z Art. 46 DS-GVO, o którym należy poinformować w związku z przekazaniem.

Mają Państwo prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia w stosunku do administratora, jeżeli dotyczące Państwa przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać korekty.

Możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 

 

 

 • jeśli kwestionujecie Państwo dokładność swoich danych osobowych przez okres czasu umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;

 

 

 

 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

 

 

 

 

 

 

 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, a Państwo potrzebują ich jednak do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych, lub

 

 

 

 

 • jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad Państwa powodami

 

 

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te można uzyskać- oprócz ich przechowywania- tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z ważnych powodów interesu publicznego w Unii lub państwie członkowskim.

 

 

 

 

Jeżeli ograniczenie w przetwarzaniu zostało ograniczone według wyżej wymienionych warunków, zostaną Państwo o tym pouczeni przez administratora zanim ograniczenia zostaną zniesione.

 1. Prawo do usuniecia

Możecie wymagać Państwo od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych i administrator jest również zobowiązany te dane niezwłoczenie usunąć, jeśli zastosowanie ma jeden z następujących powodów:

 

 

 • dotyczące Państwa dane osobowe do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, nie są już konieczne.
 • Cofają Państwo  swoją zgodę, na której oparto przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

 

 

 • Wnoszą Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
 • Dotyczące  Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

 

 

 

 • Usuniecie dotyczących Państwa danych osobowych jest konieczne w celu prawnego zobowiązania według prawa unijnego lub według prawa Państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

 

 

 1. Informacja dla osób trzecich

Jeżeli administrator podał Państwa dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zgodnie z art. 17 ust.1 DS-GVO zobowiązany do ich usunięcia, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje on odpowiednie środki, w tym techniczne, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, wnioskują o usunięcie wszystkich linków do takich danych osobowych lub o wykonanie kopii lub replikacji takich danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 1. Wyjątki

Prawo do usunięcia nie powstaje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne

 

 • korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • • do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państw członkowskich, któremu podlega administrator lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

 

 • z powodu interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego według art. 9 ust. 2 lit. h jak również art. 9 ust. 3 DS-GVO;
 • leżące w interesie publicznym cele archiwalne, naukowe lub historyczne badania lub cele statystyczne według art. 89 ust. 1 DS-GVO, jeśli w punkcie a) podane prawa na usunięcie może uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub

dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń prawnych.

Mają Państwo prawo do poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do administratora i jest on odpowiedzialny poinformować wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o ich poprawie, usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem.

 

 

Mają  Państwo prawo być informowani o tych odbiorcach przez administratora.

Maja Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazali Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Oprócz tego, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 

 

 • przetwarzanie danych jest oparte o art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub o umowe zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DS-GVO oraz
 • przetwarzanie danych  przebiega z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

W oparciu o to prawo,  mają Państwo również prawo do przekazania Państwa danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych ludzi.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, co jest oparte na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub f DS-GVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

 

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, ustaleniu lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo  prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

 

Bez względu na dyrektywę 2002/58/EG mają Państwo możliwość do skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, które wykorzystują specyfikacje techniczne.

Maja Państwo prawo w każdym momencie do wycofania Państwa zgody na ochronę danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Maja Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywierają na Państwu skutek prawny lub podobnie znacząco na Państwa wpływają. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
 • jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, i te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów lub
 • następuje za Państwa zgodą

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawa DSGVO.

 

 

 

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, pouczy skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 DS-GVO.

 

 

 

Następujący organ nadzorczy jest odpowiedzialny za nas w kwestiach związanych z ochroną danych:

 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Kontor am Landtag

Devrientstraße 1
01067 Dresden
Tel.: 0351/493-5401
Fax: 0351/493-5490
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de
www.datenschutz.sachsen.de