DE | CZ | PL | EN
Compliance

W ostatnich latach niektórym top menadżerom robi się słabo przy ujawnianiu zmów cenowych, przekupstwa, fałszowania danych i in. Szkoda dla przedsiębiorstwa jest niewymierna. Zręcznie zintegrowany Compliance Management System (CMS) może Państwu pomóc, jeszcze bardziej uwrażliwić Państwa pracowników w zakresie działań zgodnych z regułami i przepisami prawa, aby uniknąć przypadków odpowiedzialności, pozwów o odszkodowanie lub urzędowych dochodzeń.

Dotyczy to jednak nie tylko dużych przedsiębiorstw i naruszeń prawa karnego. Od lat odnotowujemy wzrost postępowań, które celowo ukierunkowane są na średnie przedsiębiorstwa i mają za przedmiot zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, wynagrodzenia minimalnego, ochrony danych lub prawa celnego.

W tym zakresie, macie Państwo do dyspozycji również narzędzia, jak wewnętrzne wytyczne i celowo wypracowane przebiegi kontroli, szkolenia współpracowników, wewnętrzny audyt lub systemy zgłoszeń.

Także mniejsze przedsiębiorstwa mogą utworzyć wewnętrzny, zewnętrzny lub zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, system compliance. Każda z tych możliwości wykazuje wyraźne zalety i wady. Zewnętrzny pełnomocnik compliance jest szczególnie sensowny np. w sytuacji, gdy nie ma u Państwa wystarczających zasobów, aby wewnętrznie obsadzić to stanowisko lub należy akurat działać szczególnie zwracając uwagę na koszty. Zatrudnienie własnego wewnętrznego pełnomocnika compliance polecić można w obszarach wysokiego ryzyka compliance (np. prawie kartelowym).

Wraz z zewnętrznym pełnomocnikiem compliance zyskujecie Państwo efektywnego i niezależnego doradcę, unikacie Państwo konfliktu interesów, nie ponosicie żadnych dalszych kosztów na wykształcenie lub dokształcanie i możecie w pełni skoncentrować się na sednie Państwa działalności.

Na początku procesu compliance RIEDIGER. legal | tax przeprowadza najpierw, specyficzną dla danej branży, analizę ryzyka w przedsiębiorstwie, aby ustalić, w jakich obszarach i czy w ogóle zachodzi potrzeba compliance. RIEDIGER. legal | tax sporządza wspólnie z Państwem wewnętrzne wytyczne lub szkoli Państwa pracowników. Wspólnie wypracowujemy możliwości unikania – w najlepszym przypadku – naruszeń, identyfikowania ich i optymalnego reagowania na zidentyfikowane naruszenia.

Jeśli  dla Państwa przedsiębiorstwa byłoby sensowne, udzielenie pełnomocnictwa zewnętrznemu doradcy compliance (ewent. również jedynie w obszarach częściowych, jak ochrona danych, prawo pracy, czy cła), otrzymacie Państwo od nas ofertę skrojoną na miarę potrzeb. Świadomie unikamy tu honorarium ryczałtowego, aby obciążenie dla Państwa przedsiębiorstwa trzymać na możliwie najniższym poziomie.


Możliwe obszary częściowe compliance

Transakcje transgraniczne i tym samym również transgraniczne dostawy towarów są mocno dookreślone przepisami celnymi i prawa gospodarczego. Zgodna z przepisami realizacja tych transakcji wymaga znajomości ram prawnych.

Rozpoczyna się ona przy – w założeniu prostych – wskazówkach odnośnie pochodzenia towarów i wzmaga przez podanie numeru taryfy celnej, aż do ustalenia zastrzeżeń zezwolenia w ramach prawnej kontroli eksportu.

Z jednej strony, aby móc działać zgodnie z compliance, niezbędne są kwalifikacje fachowe. Z drugiej strony, do wdrożenia jest – zorientowany na ryzyko – Compliance Management System (CMS) w zakresie działań mających znaczenie dla ceł i zagranicznej działalności gospodarczej, aby systematycznie zmniejszać liczne, potencjalne ryzyka.

Ponieważ zwiększa się liczba kontroli celnych oraz dotyczących zagranicznej działalności gospodarczej i naruszenia systemowe są przez władze surowiej karane niż „zwykłe“ pomyłki przy pracy, rekomendujemy Państwu wdrożenie i regularne sprawdzanie CMS.

Powiedzcie nam Państwo, jeśli możemy w tym Państwa wesprzeć.

Przy compliance podatkowym w centrum uwagi znajduje się uchwycenie i zoptymalizowanie tych struktur, organizacji pracy i stanów faktycznych w przedsiębiorstwie, które mogą wywierać skutki podatkowe. Przy tym powinny być osiągnięte zachowanie i działanie poprawne podatkowo.

  • Optymalizacja kontroli terminów
  • Sprawdzanie prawidłowości podatkowego prowadzenia ksiąg i wypełniania obowiązków dokumentacji
  • Gdzie leżą ryzyka ukrytej wypłaty zysku?
  • Czy faktury mają wymagane cechy zgodnie z § 15 niemieckiej ustawy o VAT (UStG) itp.

Możliwości zbudowania systemu compliance podatkowego są bardzo różnorodne i powinny następować na bazie Państwa indywidualnego przedsiębiorstwa. Po prostu zadzwońcie Państwo do nas.

Wielu przedsiębiorców zdaje się na zewnętrznych inspektorów ochrony danych osobowych, aby wypełnić ścisłe wytyczne ustawowe. Zaletą zewnętrzego rozwiązania są dające się skalkulować koszty, ochrona przed odpowiedzialnością, wysokie kwalifikacje i doświadczenie zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych, brak kosztów szkolenia i pozbawione uprzedzeń, pragmatyczne podejście.  Również prawna ochrona przed wypowiedzeniem wewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych jest tu często bodźcem do wyboru zewnętrznego rozwiązania.

Nasi eksperci i inspektorzy ochrony danych osobowych chętnie doradzą Państwu w kwestiach wątpliwych wokół tematu ochrony danych i przeszkolą Państwa personel.

Prosimy skontaktujcie się Państwo z nami w celu uzyskania indywidualnej oferty.


Osoba kontaktowa
Czy chcielibyście się Państwo skontaktować z nami w temacie compliance? Z przyjemnością pozostajemy do Państwa dyspozycji!
Denis Riediger | +49 (0) 351 438 3708-12
info@riediger-legal.com