DE | CZ | PL | EN
Impressum

Informacje zgodne z § 5 niemieckiej Ustawy o korzystaniu z teleusług TMG


Usługodawca

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weißeritzstr. 3
01067 Dresden
Republika Federalna Niemiec

Telefon: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0
Telefaks: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-9
E-Mail: info@riediger-legal.com

Członek Zarządu: Denis Riediger, Weißeritzstr. 3, 01067 Dresden
Rejestr handlowy: Sąd rejestrowy w Dreźnie HRB 35879
Nr id. podatk. VAT: DE308 538 757


Regulacje prawno-zawodowe

Doradcy podatkowi i adwokaci Kancelarii RIEDIGER. legal | tax, Rechtsanwaltskanzlei Denis D. Riediger (posiadający tytuły zawodowe nadane na terenie Niemiec) podlegają regulacjom prawno-zawodowym. Właściwe postanowienia prawno-zawodowe dot. przedstawicieli danego zawodu znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych Izb:

Federalna Izba Adwokacka: http://www.brak.de/
Federalna Izba Doradców Podatkowych: http://www.bstbk.de/

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu adwokata:
Właściwym źródłem regulacji prawno-zawodowych jest Federalne Rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO), Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA), Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty (FAO), Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich (RVG), Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów europejskich, Ustawa o działalności adwokatów europejskich (EuRAG). Treść poszczególnych regulacji znajdą Państwo tutaj.

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu doradcy podatkowego:
Właściwym źródłem regulacji prawno-zawodowych jest Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG), Rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o doradztwie Podatkowym (DVStB), Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego Federalnej Izby Doradców Podatkowych (BOStB) oraz Rozporządzenie o wynagrodzeniach doradców podatkowych (StBGebV). Tekst poszczególnych regulacji znajdą Państwo na stronie: 
http://www.bstbk.de/
 >> „Ihr Steuerberater” >> „Berufsrecht”

Doradca podatkowy i radca prawny są w Polsce zawodami zaufania publicznego. Tytuł zawodowy jest przyznawany.

Doradcy podatkowi i radcy prawni RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH posiadający tytuły zawodowe nadane w Polsce są wpisani na listy właściwych izb zawodowych i podlegają właściwym regulacjom prawno-zawodowym.

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu radcy prawnego:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.)

Uchwała Nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. – Kodeks Etyki Radcy Prawnego< Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 z późn. zm.) Teksty poszczególnych regulacji znajdziecie Państwo tutaj: http://bibliotekakirp.pl/items/search

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu doradcy podatkowego:
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 794 z późn. zm.)

Uchwała nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. – Zasady Etyki Doradców Podatkowych

Teksty poszczególnych regulacji znajdziecie Państwo na stronie: https://krdp.pl/strona.php/1526_prawo_powszechne.html oraz https://krdp.pl/strona.php/1527_prawo_korporacyjne.html

Doradcy podatkowi i adwokaci, którzy współpracują z RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář oraz RIEDIGER. tax & accounting s.r.o., podlegają obowiązującym czeskim i europejskim regulacjom prawnym i są wpisani na listy:< Izby Adwokatów Republiki Czeskiej (Česká advokátní komora): http://www.cak.cz/

Izby doradców podatkowych Republiki Czeskiej (Komora daňový poradců České republiky):
https://www.kdpcr.cz/

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu adwokata:
Ustawa o Adwokaturze (Ustawa nr 85/1996 Slg., o Adwokaturze, w aktualnej wersji)

Taksa adwokacka (Rozporządzenie nr 177/1996 Slg., o wynagrodzeniu adwokatów i wynagrodzeniu adwokatów za świadczenie usług adwokackich (taksa adwokacka), w aktualnej wersji)

Uchwała zarządu czeskiej Izby Adwokackiej nr 1/1997, Dziennik Rozporządzeń z dnia 31 października 1997, regulacje dot. etyki zawodowej i konkurencji adwokatów Republiki Czeskiej (kodeks etyki) w ich aktualnych wersjach

Link do tekstów wskazanych pojedynczych regulacji, jak również innych regulacji prawno-zawodowych: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=22

Regulacje prawno-zawodowe dot. zawodu doradcy podatkowego:
Ustawa nr 523/1992 Slg., o doradztwie podatkowym jak również Izbie Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, w aktualnej wersji

Kodeks etyki Izby Doradców Podatkowych, przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej dnia 24 listopada 2006 w swojej aktualnej wersji

Link do wyżej wskazanych tekstów, jak również innych regulacji prawno-zawodowych doradców podatkowych: https://www.kdpcr.cz/informace/predpisy


Właściwe organy rejestrowe i nadzoru

Rechtsanwaltskammer Sachsen
Atrium am Rosengarten
Glacisstrasse 6
01099 Dresden
Republika Federalna Niemiec

Telefon: +49 (0) 351 – 31 85 90
Telefaks: +49 (0) 351 – 336 08 99
E-Mail: info@rak-sachsen.de

Polscy radcy prawni RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH są wpisani na listę radców prawnych Okręgowiej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
ul. Włodkowica 8
50-072 Wrocław
Rzeczpospolita Polska

Telefon:  +48 71 79 37 094
Telefaks: +48 71 79 37 095
E-Mail: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

Česká advokátní komora
Kaňkův palác
Národní 16
110 00 Praha 1
Republika Czeska

Telefon: +420 221 729 011
Telefaks: +420 224 932 989
E-Mail: sekr@cak.cz


obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu dla RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH włącznie z niemieckimi i polskimi oddziałami jak również dla RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář oraz RIEDIGER. tax & accounting s.r.o. ma miejsce w

Liberty Mutual
Insurance Europe Limited
Im Mediapark 8
50670 Köln

Terytorialny zasięg obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czynności w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i tym samym wypełnia minimalne wymagania przepisów prawa zgodnie z § 51a niemieckiego Federalnego Rozporządzenia o Adwokaturze (BRAO), jak również § 24b czeskiej Ustawy o Adwokaturze (CZ).


Podmiot odpowiedzialny za redakcję

Osobą odpowiedzialną za redakcję treści niniejszej strony internetowej w rozumieniu § 55 ust. 2 Państwowej Umowy dla rozgłośni radiowych i mediów (RStV) jest:

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Członek Zarządu Denis D. Riediger
Weißeritzstr. 3
01067 Dresden
Republika Federalna Niemiec

Telefon: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0
Telefaks: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-9
E-Mail: info@riediger-legal.com


Internetowy system rozstrzygania sporów

Od 09.01.2016 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozwiązywania sporów


Pozasądowe rozwiązywanie sporów w CZ

W przypadku sporów pomiędzy RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář i Klientem (będącym konsumentem), Klientowi przysługuje prawo skierowania się do czeskiej Izby Adwokackiej, jako miejsca właściwego do sporów pozasądowych z konsumentami w rozumieniu ustawy nr 634/1992 Slg., o ochronie konsumentów, w aktualnej wersji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607


Poufność

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do stron podmiotów trzecich umożliwiając Państwu, ewentualnie, pozyskanie dalszych informacji różniących się od tych prezentowanych na naszej Stronie. Operatorzy stron, do których przekieruje Państwa link, są samodzielnymi i niezależnymi od nas osobami bądź podmiotami. Wraz z uruchomieniem linku opuszczają Państwo naszą witrynę, a odpowiedzialność za ww. strony ponoszą ich operatorzy. Przeprowadziliśmy weryfikację tychże stron w chwili zamieszczenia linku, nie mamy jednak wpływu ani na ich treść ani ewentualne zmiany. W razie stwierdzenia poszlak wskazujących na zaistniałe naruszenia prawa oczywiście zbadamy i usuniemy dany link. Prosimy o wskazanie nam na powyższe w przesłanym przez Państwa powiadomieniu.


Prawa autorskie i przypisy do zdjęć

Wszystkie publikacje i ilustracje zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej są chronione prawem autorskim, a ich użycie wymaga naszej wcześniejszej zgody w formie pisemnej. Dotyczy to w szczególności powielania, dokonywania opracowań, tłumaczeń, zapisywania na komputerze, przetwarzania bądź odtwarzania treści w bazach danych bądź w innych mediach i systemach elektronicznych.

Zdjęcia: Klaus Gigga, Franziska Günther


Nasza odpowiedzialność

Treści zamieszczona na niniejszej Stronie zostały starannie opracowane i zweryfikowane. Nie odpowiadamy jednak za poprawność ani zupełność zamieszczonych tu informacji ani ich zgodność z aktualnym stanem rzeczy, o ile nie dopuściliśmy się działań umyślnych bądź wynikających z rażącej niedbałości tudzież narażenia na utratę życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. W szczególności informacje natury ogólnej, oferty, nie mają charakteru informacji wiążącej.Programowanie/Hosting