DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
20. stycznia 2020

Kategorie(n)
legal
PL
tax
PL: Split Payment od 01.11.2019

Od 01 listopada 2019 roku obowiązuje w Polsce dokonywanie płatności tzw. metodą SPLIT PAYMENT – jest to podzielona płatność na dwa docelowe rachunki bankowe. To kupujący wysyła przelew na wskazane przez kontrahenta konto bankowe, a następnie bank dokonuje podzielenia tej płatności równocześnie na dwa rachunki sprzedawcy, z tym, że wskazana kwota podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT (prowadzony wewnętrznie w ramach konta bankowego sprzedawcy), a na rachunek podstawowy kwota netto.

Przepisy podatkowe podlegają w Polsce częstym zmianom, jednak przepisy w zakresie zmian metody split payment są szczególnie ważne, ponieważ będą miały zastosowanie do tak podstawowych kwestii, jak zapłata za fakturę VAT, sformułowanie faktury VAT itp.

 

 1. Od 1 listopada 2019:
 • Ogólne warunki po zmianie przepisów:

 

 1. Obowiązek dokonania płatności metodą split payment
 2. Od 01.11.2019 musicie Państwo obowiązkowo dokonywać płatności metodą split payment, jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:
 1. Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest równa lub przekracza 15.000 zł brutto oraz
 2. obejmuje towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.a) Faktura zawiera jeden artykuł z załącznika nr 15 do ustawy o VAT na kwotę 100 zł + inne artykuły nie wymienione w załączniku 15 oraz wartość faktury brutto wynosi 15.000 zł.b) Faktura zawiera artykuły z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, ale ich wartość ogółem wynosi 3.000 złc) Faktura nie zawiera towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz wartość tej faktury jest mniejsza niż 15.000 zł 
 3. – dobrowolnie można płacić przez split payment
 4. – dobrowolnie można zapłacić przez split payment
 5. – obowiązkowo płacimy split payment, gdyż kwota faktury wynosi 15.000zł oraz zawiera artykuł z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
 6. Przykłady:
 1. Dokumenty Proforma
 2. Przy zapłacie dokumentów Proforma (specjalny rodzaj dokumentu wystawiany         w Polsce przed dokonaniem zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty późniejszej faktury) równych lub większych niż 15.000 zł metodą split payment, należy w tytule przelewu wpisać wyraz ,,zaliczka” (nie Proforma). Opcjonalnie, można napisać ,,zaliczka – Proforma nr…”
 3. Kompensaty
 4. Można robić kompensaty wzajemnych zobowiązań w kwocie brutto, o ile jest pisemna zgoda kontrahenta. Nie obowiązuje płatność metodą split payment, nawet jeśli będzie dotyczyć to towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT,o ile cała należność z faktury zostanie uregulowana w drodze kompensaty.
 1. Rekomendacje w zakresie płatności:
 1. Bezpieczniej jest robić pojedyncze płatności do danego kontrahenta – nie płacić      w jednym przelewie za więcej niż jedną fakturę, żeby uniknąć omyłkowego pominięcia jakiejś faktury z danego okresu, która np. nie dotarła jeszcze do Państwa.
 2. Płatności faktur, na których jest zwrot ,,mechanizm podzielonej płatności” proszę zawsze opłacać metodą split payment.

 

 1. Jeśli na fakturze nie ma zwrotu ,,mechanizm podzielonej płatności” należy przeprowadzić analizę tej faktury pod kątem tego, czy na danej fakturze znajdują się towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT i czy przekracza kwotę 15.000 zł.Oczywiście każdą płatność można dobrowolnie realizować metodą split payment, również taką, która nie spełnia warunków dokonywania obowiązkowo płatności metodą split payment.
 2. Dokumenty Proforma dotyczące kwot transakcji poniżej kwoty 15.000 zł proszę opłacać zwykłym przelewem – bez wykorzystania metody split payment.
 1. Konieczne adnotacje na wystawianych przez Państwa fakturach:
 1. Gdy dokonujecie Państwo dostawy towarów lub wykonania usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest Państwa kontrahent (nabywca towaru lub usług) – faktura musi zawierać zwrot ,,odwrotne obciążenie”.
 2. Gdy dokonujecie Państwo eksportu usług lub innych transakcji międzynarodowych, dla których podatek VAT rozpoznaje Państwa kontrahent (nabywca) faktura ta musi zawierać zwrot ,,odwrotne obciążenie”.
 3. W przypadku gdy wystawiacie Państwo fakturę, która dokumentuje kwotę transakcji przekraczającą lub równą kwocie 15.000 zł brutto oraz obejmuje towary lub usługi  z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (łącznie te dwa warunki) faktura ta musi zawierać zwrot ,,mechanizm podzielonej płatności”.

 

 

 1. Od 1 stycznia 2020:

 

 1. Obowiązkowe płatności przelewem bankowym:
 2. Każda kwota transakcji równa lub wyższa niż 15.000 zł musi być zapłacona przelewem bankowym, bez względu na to, czy na fakturze widnieje wyraz ,,mechanizm podzielonej płatności” czy nie – jeśli nie będzie uregulowana przelewem bankowym, nie będzie można tej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 3. Jeśli na fakturze jest wyraz ,,mechanizm podzielonej płatności’’ i zostanie ten mechanizm pominięty podczas robienie przelewów (nie zapłacą Państwo przez split payment) – nie będziecie Państwo mogli zaliczyć tej faktury do kosztów uzyskania przychodów.