DE | CZ | PL | EN
RIEDIGER. legal|tax
Kategorien

Austrálie
(21. ledna 2020)

Snímky hořící Austrállie obletěly celý svět a i nás se dotkly. RIEDIGER. legal | tax daroval 300 EUR německému Červenému kříži, který poskytuje okamžitou pomoc na místě. @ #Austrálie: Myslíme na Vás.

[Mehr anzeigen]

CZ: Nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb
(20. ledna 2020)

Nařízení s účinností od července 2020 nařizuje všem vyhledávačům, aby měly srozumitelné a jasné podmínky, kde stanoví přesná pravidla fungování pro všechny zapojené e-shopy a jiné podnikatele.

[Mehr anzeigen]

CZ: Dražší výstavba nových domů
(20. ledna 2020)

Výstavba bude dražší v návaznosti na směrnici o energetické účinnosti, která vyžaduje, aby nově postavené domy měly o pětinu nižší energetickou spotřebu. Úspor energie tak bude možno docílit např. prostřednictvím kvalitnějšího zateplení, lepších oken, tepelných čerpadel či solárních panelů.

[Mehr anzeigen]

CZ: Novela veterinárního zákona
(20. ledna 2020)

Od 1.ledna 2020 ukládá novela veterinárního zákona majitelům psa povinnost opatřit jej čipem, a to pod hrozbou pokuty v řádu až 20.000 Kč, a problémy s platností očkování.

[Mehr anzeigen]

CZ: Novela zákoníku práce
(10. ledna 2020)

Široce diskutovaná novela zákoníku práce sice dosud ještě neprošla legislativním procesem, s ohledem na skutečnost, že její obsah je diskutován s velkou podporou odborů i zaměstnavatelů, lze očekávat, že jejímu schválení by nemělo nic bránit. Jednou z nejvýznamnějších novinek by tak mělo být tzv. sdílené pracovní místo. To by v praxi znamenalo, že jedno pracovní místo bude moci být […]

[Mehr anzeigen]

CZ: Mýto na silnicích I.třídy
(10. ledna 2020)

Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2020 rozšíří na dalších téměř 900 kilometrů silnic I. třídy. Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným zavádí mýto na komunikace, které jsou určeny k mezistátní a dálkové dopravě.

[Mehr anzeigen]

CZ: Zavedení 3.a 4.vlny elektronické evidence tržeb EET
(10. ledna 2020)

Závěrečná fáze EET, resp. novela zákona o elektronické evidenci tržeb, se od května 2020 bude týkat mimo jiné svobodných povolání, tedy např. lékařů, advokátů či architektů, a dále také oblasti dopravy, zemědělství, řemeslné či výrobní činnosti. EET se týká plateb v hotovosti – bezhotovostní transakce jsou tedy z EET vyňaty. Účelem EET je především lepší a efektivnější […]

[Mehr anzeigen]

CZ: eNeschopenka
(10. ledna 2020)

Ode dne 1.1.2020 také rovněž odstartovala tzv. eNeschopenka. Hlavní výhodou tohoto elektronického zpracování neschopenek bude především automatické předávání informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení. V souvislosti s tímto tak povinnost zaměstnance bude omezena pouze na povinnost oznámit nemoc zaměstnavateli. V momentě zadání pracovní neschopnosti lékařem do systému bude doručeno oznámení jak zaměstnavateli, tak ČSSZ.

[Mehr anzeigen]

CZ: Poplatek z pobytu – novela zákona o místních poplatcích
(10. ledna 2020)

Zaveden nově od 1.1.2020 jako reakce na digitální platformy typu Airbnb, tedy na rozvoj sdílené ekonomiky v ubytovacím sektoru. Poplatníkem poplatku je ubytovaná osoba, a plátcem ubytovatel. Cílem této legislativy je především zjednodušení a zefektivnění procesu výběru místních poplatků.

[Mehr anzeigen]

CZ: Zvýšení rodičovského příspěvku
(10. ledna 2020)

Novela zákona o státní sociální podpoře rodičovský příspěvek zvyšuje z 220.000 Kč na 300.000 Kč, přičemž vyšší rodičovskou získá každý, kdo jej aktivně pobíral k 1.1.2020

[Mehr anzeigen]

» Weitere Meldungen laden