DE | CZ | PL | EN
Mzdové a finanční účetnictví v Německu, České Republice a v Polsku

Nezávisle na tom, jakému stylu řízení dáváte přednost, k efektivitě Vaší podnikatelské činnosti rozhodně nepřispívá přebujelá administrativa. To, že při zeštíhlování této oblasti v žádném případě nemusí přijít zkrátka řemeslné know-how, dokazuje náš model outsourcingu, s jehož pomocí mohou být na naši kancelář převedeny různé činnosti, nejjednoduššími opatřeními v oblasti controllingu počínaje a komplexním mzdovým účetnictvím ve stavebnictví konče. Zásadní úlohu přitom hrají jak náklady, tak i vzrůstající nároky na specializaci, které s sebou nese měnící se legislativa.

Rádi Vám vypracujeme nabídku přímo na míru!

Výhody outsourcingu:

 

  • Úspora nákladů: Outsourcing účetnictví Vám umožní výrazně snížit personální náklady na interní účetní, zástupy za nemocenské, průběžná školení a investice do technologií. RIEDIGER. legal | tax pracuje nákladově efektivněji, protože můžeme tyto rozložit náklady na více klientů.
  • Úspora času: Správné vedení účetnictví vyžaduje spoustu času a pozornosti věnované detailům. Díky outsourcingu mohou společnosti tento časově náročný úkol delegovat na profesionály a místo řešení administrativních úkolů se plně soustředit na své hlavní kompetence (např. rozvoj svých produktů, služeb a vztahů se zákazníky, růst).
  • Odborné znalosti: Jsme odborníci ve svém oboru. Vaše společnost může těžit z našich rozsáhlých odborných znalostí v oblastech, jako je daňové právo, účetní standardy a směrnice.
  • Technologické výhody, digitalizace: RIEDIGER. legal | tax využívá nejmodernější účetní software a IT systémy, které Vaše společnost nemusí vlastnit. Díky tomu je možné veškeré procesy automatizovat, což přispívá ke zvýšení efektivnosti a přesnosti.
  • Omezení rizik: Minimalizujeme rizika spojená s dodržováním veškerých předpisů, řádů a zákonů. Pravidelně sledujeme veškeré změny a novinky, jsme tak vždy obeznámeni s platnými účetními standardy a daňovými předpisy.
  • Důvěrnost: Pro nás, jakožto právní a daňovou poradenskou kancelář je zachovávání Vašich důvěrných finančních, osobních a jiných citlivých informací prioritou.
  • Flexibilita: Společnosti mohou podle potřeby upravovat typ outsourcingových účetních služeb, bez nutnosti dlouhodobě angažovat interní zaměstnance. To je užitečné zejména v době růstu nebo sezónních výkyvů.
  • Odpovědnost: V případě chyb nebo nesrovnalostí přebírá společnost RIEDIGER. legal | tax odpovědnost za důsledky, způsobené naším poradenstvím.

Specializace

Mezinárodní tým daňových poradců,  finančních a mzdových účetních a dalších zkušených odborníků se postará o vaše účetnictví, založení firmy nebo profesionalizaci výkaznictví či přípravu daňových přiznání. Podáme za vás odvolání k finančnímu úřadu nebo se ujmeme i těch nejsložitějších úkolů v oblasti mzdového účetnictví. S námi se vedení průběžného mzdového a finančního účetnictví stane hračkou.

Mezi naše služby patří mimo jiné i zastupování na úřadech, komunikace se sociální a zdravotní pojišťovnou a zpracování statistických výkazů, kompletní zpracování a podání všech daňových přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň atd.) a v neposlední řadě i hlídání termínů a včasné upozornění na ně.

Díky jazykovým znalostem našich specialistů nabízíme zahraničním klientům podporu při jednání s dalšími subjekty, jako jsou banky, pracovní agentury atd.

Digitální účetnictví se v naší kanceláři již dávno stalo standardem. Všechny dokumenty nám můžete zasílat elektronicky. Díky následnému digitálnímu zpracování jsou doklady zaúčtovány mnohem rychleji. Mimo to je možné na požádání nastavit kontrolu nebo vložení dokladů přímo do vlastního digitalizovaného účetnictví. V případě mzdového účetnictví je také možné zasílat Vašim zaměstnancům výplatní pásky elektronicky.

Zde můžete získat ještě podrobnější informace o digitálním účetnictví v Německu, České republice nebo Polsku.


Kontaktní osoba