DE | CZ | PL | EN
Právní poradenství

Jsme spolehlivým a suverénním partnerem mnoha renomovaných společností. Pomáháme jim mimo jiné při vybudování struktury zásobování a distribuce v rámci dané země i mimo ni, při zakládání společností, daňové optimalizaci a mezinárodním zaměstnávání, vysílání a pronájmu pracovních sil. Našim mandantům poskytujeme podporu též v otázkách takzvaného podnikového nástupnictví – změně vedení v rodinných podnicích, v různých krizových situacích, při sanacích a likvidacích podniků.


Specializace

RIEDIGER. legal | tax je kancelář poskytující právní a daňové poradenství s jasným zaměřením na podnikání. Specializujeme se na přeshraniční případy s mezinárodním prvkem, v nichž figurují Německo, Polsko, Rusko a Česká republika.

  • Obchodní právo a právo obchodních společností
  • Mezinárodní hospodářské právo
  • Smluvní právo
  • Daňové právo
  • Pracovní právo
  • Právo duševního vlastnictví
  • Nájemní právo
  • Stavební právo

Výhodou našeho mezinárodního týmu kreativních a zkušených advokátů, daňových poradců, právníků specializovaných na obchodní právo a právo obchodní společnosti i na mezinárodní hospodářské právo, certifikovaných poradců pro oblast mezinárodního daňového práva, podnikového nástupnictví nebo sanací a likvidací podniků i absolventů kurzů pro právníky se specializací na stavební právo, rovněž na nájemní a bytové právo je, že mohou neochvějně hájit Vaše zájmy ve všech stádiích řízení.


Kontaktní osoba
Chcete nás kontaktovat ohledně právního poradenství? Rádi jsme tu pro Vás!
Mgr. Aneta Pavlatová | + 42(0) 485 102 887
info@riediger-legal.com