DE | CZ | PL | EN
RIEDIGER. legal | tax: "Great Place to Work" v České republice a Německu

S potěšením oznamujeme, že společnost RIEDIGER. legal | tax byla oficiálně certifikována jako „Great Place to Work“ v České republice i v Německu! Toto ocenění je pro nás nejen potvrzením, ale také závazkem, abychom i nadále vytvářeli vynikající pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Certifikace „Great Place to Work“ je výsledkem našeho nasazení poskytovat výborné pracovní podmínky, podporovat angažovanost zaměstnanců a firemní kulturu založenou na důvěře a spolupráci. Jsme hrdí na to, že naše úsilí o vytvoření inspirativního pracovního prostředí bylo oceněno jak v České republice, tak v Německu.


Pružná pracovní doba: Zaměřeno na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

Nabízíme moderní model pracovní doby, který se přizpůsobí Vašim individuálním potřebám. Náš model pružné pracovní doby Vám umožní flexibilně si rozvrhnout pracovní dobu a dosáhnout tak optimální rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. V rámci pevně stanovených podmínek máte možnost upravit si svou pracovní dobu. Tato flexibilita Vám umožňuje sladit pracovní povinnosti s osobními závazky. Podporujeme Vás, abyste ze sebe vydali to nejlepší, aniž byste museli obětovat flexibilitu.


Jazykové požadavky na nové zaměstnance

Při náboru zaměstnanců si ceníme rozmanitosti a otevřenosti. Ačkoli jsou čeština a polština výhodou, nejsou povinné. Oceňujeme však ochotu učit se a používat různé jazyky, abychom posílili týmovou spolupráci a optimalizovali naše multikulturní prostředí.


Naše firemní kultura: plochá hierarchie a uvolněná atmosféra

RIEDIGER. právní | daňová pěstuje firemní kulturu založenou na ploché hierarchii a uvolněné atmosféře. Věříme v otevřenou komunikaci a oceňujeme každý názor. U nás můžete pracovat v prostředí, které podporuje inovace a kreativitu a zároveň upřednostňuje respekt ke každému členu týmu. Náš uvolněný přístup vytváří prostor pro produktivní práci a osobní naplnění. Vítejte v prostředí, které si stejnou měrou cení Vašich schopností a osobnosti.


Naše pracovní prostředí: produktivita díky soukromí

U nás zažijete pracovní prostředí zaměřené na produktivní spolupráci a individuální práci. Namísto open space kanceláří se zaměřujeme na menší kancelářské jednotky s několika kolegy. Takto záměrně vytvořené prostředí Vám umožní efektivně pracovat v atmosféře soukromí, nerušeně konverzovat a soustředit se na své úkoly.


Kultura oblékání u nás: autenticita je vítána

Přestože působíme jako právnická a daňová poradenská firma, ceníme si uvolněné a autentické atmosféry. Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili v pohodě a mohli se soustředit na to, co je skutečně důležité. K udržení profesionálního vystupování nám postačuje upravený vzhled. Vítáme však rozmanitost a individualitu – není tedy povinností nosit oblek a kravatu. Pokud se však v obleku cítíte obzvlášť dobře, uvítáme to stejně vřele. U nás je Vaše osobnost v centru pozornosti, zatímco Vy pracujete efektivně a úspěšně.


"Pracovat v této advokátní kanceláři znamená...

… že moje stránka toužící po seberealizaci našla „domov“.“
Klára Hrušová, daňová poradkyně Liberec

…vyvinout maximální úsilí a přitom zůstat člověkem – a nestát se strojem.“
Dobromila Hodová, advokátka Praha

… získávání zkušeností z různých kultur. V každém smyslu: profesně – seznámení se s rozdíly mezi právními, daňovými a účetními systémy, kulinářsky, když někdo přinese do kuchyně pochoutky ze své země, nebo soukromě prostřednictvím osobních rozhovorů během našich společných setkání, která se každý rok konají v jiné zemi. Často to také znamená výzvu k pochopení jiných kultur nebo zprostředkování mezi různými kulturami, když chceme naše partnery v dané zemi – u soudu nebo před úřady – přesvědčit o našich inovativních, ale někdy překvapivých řešeních problémů. Je to zodpovědnost a vyžaduje to velkou otevřenost, ale tato práce je také velmi zábavná!“
Karina Pielka,advokátka Vratislav