DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
2. lipca 2020

Kategorie(n)
D
legal
tax
D: Środek dotyczący korony: zmiana podatku VAT od 01.07.2020

Stawki podatku obrotowego w celu wzmocnienia popytu krajowego mają zostać obniżone z 19 % do 16 % oraz z 7 % do 5 % na czas określony od dnia 1 lipca 2020 do dnia 31 grudnia 2020. Obniżona stawka podatku w wysokości 16 % lub 5 % ma być stosowana do sprzedaży realizowanej od dnia wejścia w życie przepisu zmieniającego- tj. po dniu 30 czerwca 2020. Od 1 stycznia 2021 ponownie będą obowiązywać stawki podatkowe w wysokości 19% i 7% (jeżeli ustawodawca nie dokona żadnych innych regulacji). Czas realizacji zależy od rodzaju obrotu:

  • Dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe uważa się za dokonane w momencie przekazania nabywcy uprawnień do dysponowania.
  • W przypadku dostawy prac data odbioru przez nabywcę określa termin realizacji.
  • W przypadku usług (np. transport, doradztwo, naprawy) zakończenie usługi decyduje o czasie jej wykonania.
  • Bezpłatne wykorzystanie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą odbywa się w czasie fikcyjnego wykonania usługi.

Przy zawieraniu umów, wystawianiu faktur lub pobieraniu opłat, jest pytanie, jaka stawka podatkowa ma być stosowana- 19% czy 16% lub 7% czy 5 % – bez znaczenia.

Uwaga! Szczególne przepisy obowiązujaą w przypadku zaliczek, rzeczywistego opodatkowania, fakturowania usług częściowych, świadczeń ciągłych i zmiany podstawy opodatkowania po 30.06.2020 i 01.01.2021. Szczególne przepisy obowiązują również w gastronomii. Dla nich stawka podatku VAT dla dań została obniżona od 01.07.2020 z 19% do 7%. Ustawodawca ustalił obniżkę na jeden rok – tj. do 30 czerwca 2021. Po ogólnym obniżeniu stawki VAT z 7 % do 5 %, stawka 5 % będzie miała zastosowanie również do restauratorów do 31.12.2020. Od 1.01.2021 do 30.06.2021 obniżona stawka podatkowa 7% będzie miała zastosowanie do dań. Od 1.07.2021 stawka VAT ponownie wzrośnie do podstawowej stawki 19 %, jeżeli ustawodawca nie dokona żadnych innych regulacji.