DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
23. července 2020

Kategorie(n)
D
legal
tax
D: koronavirová opatření: změny DPH od 1.7.2020

Pro podporu domácí poptávky mají být sazby DPH sníženy na dobu omezenou od 1.7.2020 do 31.12.2020 z 19 % na 16 % a ze 7 % na 5 %. Snížená daňová sazba 16 % popř. 5 % je určená pro obraty, které budou provedeny, až vstoupí v platnost pozměňovací předpis – tedy po 30.6.2020. Od 1.1.2021 se budou opět používat daňové sazby 19 % popř. 7 % (pokud zákonodárce neučiní žádná jiná regulační opatření). Doba provedení závisí na druhu obratu:

  • Dodávky a pořízení zboží uvnitř Společenství se považují za provedené v době zřízení dispozičního práva nabyvateli.
  • U dodání práce určuje doba odebrání nabyvatelem dobu provedení.
  • U služeb určuje ukončení služby dobu poskytnutí služby (např. přepravy, poradenství, opravy)
  • Bezúplatné použití pro podnikatelské účely se považuje za provedené v době, kdy je fiktivní výkon uskutečněn. Upozorňujeme! Zvláštní regulační opatření platí u záloh, zdanění podle přijatých plateb (Ist-Versteuerung), vyúčtování částečných výkonů, trvajících dodávek a u změn vyměřovacího základu po 30.6.2020 a 1.1.2021. Zvláštní regulační opatření platí také pro gastronomii. Zde byla sazba DPH snížena pro stravování od 1.7.2020 z 19 % na 7 %. Snížení stanovil zákonodárce na jeden rok – tedy do 30.6.2021. Poté co proběhne všeobecné snížení sazby DPH ze 7 % na 5 %, bude platit procentuální sazba 5 % také pro gastronomy do 31.12.2020. Od 1.1.2021 do 30.6.2021 se projeví pro stravování snížená daňová sazba 7 %. Od 1.7.2021 se zvýší DPH opět na standardních 19 %, pokud zákonodárce neučiní žádná další regulační opatření.
  • Podniky s hotovostními transakcemi, které používají elektronické registrační pokladny, musí tyto upravit/vybavit odpovídajícím způsobem, aby se od 1.7.2020 a poté od 1.1.2021 sazby DPH včas a správně počítaly.
  • Kdy budou uzavřeny smluvní dohody nebo vystaveny faktury popř. kdy dojde k výběru odměny, je pro otázku, kterou daňovou sazbu použít – 19 % nebo 16 % popř. 7 % nebo 5 % – nepodstatné.

Upozorňujeme! Zvláštní regulační opatření platí u záloh, zdanění podle přijatých plateb (Ist-Versteuerung), vyúčtování částečných výkonů, trvajících dodávek a u změn vyměřovacího základu po 30.6.2020 a 1.1.2021. Zvláštní regulační opatření platí také pro gastronomii. Zde byla sazba DPH snížena pro stravování od 1.7.2020 z 19 % na 7 %. Snížení stanovil zákonodárce na jeden rok – tedy do 30.6.2021. Poté co proběhne všeobecné snížení sazby DPH ze 7 % na 5 %, bude platit procentuální sazba 5 % také pro gastronomy do 31.12.2020. Od 1.1.2021 do 30.6.2021 se projeví pro stravování snížená daňová sazba 7 %. Od 1.7.2021 se zvýší DPH opět na standardních 19 %, pokud zákonodárce neučiní žádná další regulační opatření.

Podniky s hotovostními transakcemi, které používají elektronické registrační pokladny, musí tyto upravit/vybavit odpovídajícím způsobem, aby se od 1.7.2020 a poté od 1.1.2021 sazby DPH včas a správně počítaly.