DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
2. grudnia 2020

Kategorie(n)
D
legal
D: Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin w przypadku uprawnień do niewykorzystanego urlopu?

Zasadniczo wszelkie uprawnienia do niewykorzystanego urlopu z poprzedniego roku są w całości odliczane i wykorzystywane przez pracownika, zanim będzie on mógł ubiegać się o pracę w niepełnym wymiarze godzin w bieżącym roku. Jest mało prawdopodobne, aby to się zmieniło nawet po przełomie roku 2020/2021 i obecnej akcji związanej z pandemią.

 

Wynika to już z odpowiednich przepisów Federalnej ustawy o urlopach zgodnie z § 7 ust. 3 Federalnej ustawy o urlopach w przypadku częściowego przeniesienia na następny rok na specjalne życzenie pracownika lub w przypadku choroby, urlop należy wykorzystać do 31.03., w przeciwnym razie wygasa.

 

 

Oznacza to, że pozostały urlop z 2020 musi zostać całkowicie wykorzystany w odpowiednich indywidualnych przypadkach najpóźniej do 31 marca 2021, aby możny było skutecznie ubiegać się o pracę w niepełnym wymiarze godzin. Należy zatem w odpowiednim czasie zachęcać pracowników, aby w pełni wykorzystali swój coroczny urlop do końca roku, zgodnie z zamierzeniami Federalnej ustawy o urlopach. Zalecamy wysłanie przez pracodawcę wyraźnego pisemnego wniosku do danego pracownika z podaniem indywidualnych pozostałych dni rocznego urlopu 2020.