DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
12. maja 2023

Kategorie(n)
CZ
D
legal
PL
Karina Pielka: aktywna w zakresie zgodności z przepisami

Compliance, w języku niemieckim zgodność lub przestrzeganie zasad, ma dziś ogromne znaczenie dla firm. Odnosi się do przestrzegania przepisów prawnych, wewnętrznych wytycznych firmy i zewnętrznych standardów, takich jak normy branżowe lub przepisy o ochronie danych.

Znaczenie zgodności polega przede wszystkim na tym, że chroni ona firmy przed ryzykiem prawnym i finansowym. Dzięki przestrzeganiu przepisów i zasad firmy mogą uniknąć lub ograniczyć konsekwencje prawne, takie jak grzywny lub roszczenia odszkodowawcze. W przypadku naruszeń mogą pojawić się wysokie koszty sporów prawnych oraz uszczerbek na reputacji, co może zagrozić istnieniu firmy.

Innym ważnym aspektem compliance jest poprawa ładu korporacyjnego. Dzięki wdrożeniu środków zgodności, firmy mogą pracować bardziej efektywnie i poprawić zarządzanie ryzykiem. Mogą również zdobyć zaufanie swoich klientów, inwestorów i opinii publicznej poprzez wykazanie, że przestrzegają standardów etycznych i działają odpowiedzialnie.

Zgodność promuje również kulturę uczciwości i szacunku w firmie. Przekazując swoim pracownikom jasne zasady i wytyczne, firmy mogą zapewnić, że działają oni odpowiedzialnie i przestrzegają standardów

Dlatego bardzo się cieszymy, że nasza polska prawniczka Karina Pielka uzyskała następujące kwalifikacje:

Compliance Certificate – 1st level: Approved Compliance Officer (ACO).
Certyfikat zgodności – 2 poziom: Approved Compliance Expert (ACE)
Certyfikat zgodności: Approved Whistleblowing Officer (AWBO)