DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
10. ledna 2020

Kategorie(n)
CZ
legal
CZ: Novela zákoníku práce

Široce diskutovaná novela zákoníku práce sice dosud ještě neprošla legislativním procesem, s ohledem na skutečnost, že její obsah je diskutován s velkou podporou odborů i zaměstnavatelů, lze očekávat, že jejímu schválení by nemělo nic bránit. Jednou z nejvýznamnějších novinek by tak mělo být tzv. sdílené pracovní místo. To by v praxi znamenalo, že jedno pracovní místo bude moci být obsazeno více zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem. Jednotliví zaměstnanci by si pracovní dobu rozvrhovali sami za předem dohodnutých podmínek. Návrh by tak měl podporovat zaměstnávání především matek a seniorů. Ke zjednodušení by rovněž mělo dojít v oblasti počítání dovolené.