DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
22. maja 2020

Kategorie(n)
CZ
D
legal
PL
tax
HU4DACH: RIEDIGER. legal | tax rozwija swoją pozycję w krajach wyszehradzkich dzięki nowemu strategicznemu i profesjonalnemu partnerstwu na Węgrzech

(Drezno, 13.05.2020) UE jako jednolity rynek z 27 krajami jest światową potęgą handlową. Nie jest zatem zaskoczeniem, że w Europie zawiera się i realizuje coraz więcej transakcji transgranicznych. Ponad 64% całkowitej wymiany handlowej państw UE odbywa się z innymi państwami członkowskimi UE.

W UE coraz większą rolę odgrywają tak zwane kraje wyszehradzkie. Politycznie i ekonomicznie. Są to Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Ostatnio Grupa Wyszehradzka zasłynęła w lutym 2020 jako „wybawca” niemieckiego bilansu eksportowego. Niemieckie firmy zainwestowały ostatnio w tym regionie około 90 miliardów euro, szczególnie w nowoczesne zakłady produkcyjne i szkolenia pracowników.

RIEDIGER. legal | tax towarzyszy klientom z Niemiec do Polski i Czech już od 15 lat. Dlatego też logiczne jest, aby tę wiedzę fachową uzupełnić teraz o Węgry. Kancelaria należy do 2,5% firm prawniczych o największym obrocie w Niemczech i i obecnie wchodzi w nowe partnerstwo pod nazwą HU4DACH. Razem z Dr. Nóra Tapolczai LL.M. (Kancelaria prawna Tapolczai / Anwaltssozietät colegal, www.colegal.hu) i Dr. Tibor Héjj (Proactive Management Consulting Kft., http://www.p-m-c.eu/) ma na celu wspieranie projektów transgranicznych na Węgrzech i w krajach wyszehradzkich.

I.  HU4DACH

Kraje DACH są geograficznie blisko siebie i mówią tym samym językiem.

D oznacza Niemcy

A oznacza Austrię, łac. Austria

CH oznacza Szwajcarię, łac. Confoederatio Helvetica

Dlaczego Węgry?

    • Centralna lokalizacja Węgier i infrastruktura drogowa umożliwiają ekonomiczne połączenie między klientami a dostawcami
    •  Węgry są członkiem układu z Schengen, który umożliwia swobodne połączenia transgraniczne między 26 krajami europejskimi.
    •  Wiele dużych niemieckich firm, takich jak Audi, Mercedes, Porsche, Bosch, KNORR, Bremse, Telekom, Siemens czy e.on, działa na Węgrzech od wielu lat. Jednocześnie również wiele średnich firm znalazło się na Węgrzech i bardzo ceni sobie lokalne warunki gospodarcze.

 

Wraz z naszymi doświadczonymi partnerami Dr. Nóra Tapolczai LL.M. i Dr. Tibor Héjj, w ramach związku „HU4DACH“ angażujemy się w nowe projekty, które jeszcze bardziej wzmocnią europejską gospodarkę.

 

II.  V4 – cała naprzód

Kraje Grupy Wyszehradzkiej – Węgry, Czechy, Polska i Słowacja stają się coraz bardziej wpływowe w Europie Środkowej – i to nie tylko ze wglęgu na BREXIT, także w ramach UE. Zarówno politycznie, jak i ekonomicznie.

Cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej razem tworzą najbardziej dynamicznie rozwijający się region w Europie. W 2018 roku PKB krajów UE wzrósł o 2,0 procent, według Eurostatu, w strefie euro o 1,9 procent. Odpowiednie wartości dla V4: Czechy 2,9 procent, Słowacja 4,1 procent, Węgry 4,9 procent, Polska 5,1 procent.

W pierwszej połowie 2019 roku Węgry wysunęły się nawet do szczyt krajów UE z 5,2 procentowym wzrostem – a spośród czterech najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich trzy były członkami grupy V4.

Właśnie dlatego kancelaria RIEDIGER. legal | tax poszerza teraz swoją ekspertyzę o Węgry. Nacisk kładziony jest zarówno na projekty przychodzące na Węgry, jak i projekty wychodzące z Węgier.

Drezno, 18 maja 2020