DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
2. června 2020

Kategorie(n)
CZ
D
legal
PL
tax
HU4DACH: RIEDIGER. legal | tax rozšiřuje své postavení v zemích Visegrádské čtyřky uzavřením nového strategického a odborného partnersví v Maďarsku

Vnitřní trh EU se svými 27 zeměmi představuje světovou obchodní mocnost. Proto také není divu, že se v rámci Evropy uzavírá a uskutečňuje stále více přeshraničních obchodů. Přes 64 % celkového obchodu zemí EU probíhá s ostatními členskými státy.

 

V rámci EU při tom hrají státy tzv. Visegrádské čtyřky stále větší roli. Politiky i hospodářsky. Jedná se o Polsko, Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Naposledy se o Visegrádksé skupině mluvilo v únoru 2020 jako o „zachránci“ německé exportní bilance. Německé podniky investovaly v poslední době ca. 90 miliard euro do tohoto regionu, obzvláště do moderních výrobních zařízení a odborné přípravy zaměstnanců.

 

RIEDIGER. legal | tax provází mandanty z Německa do Polska a České republiky již 15 let. Je proto více než pochopitelné, že toto odborné poradenství nyní rozšíří i do Maďarska. Advokátní kancelář patří k 2,5% advokátních kanceláří v Německu s nejvyšším obratem a vstupuje nyní do nového partnerství pod jménem HU4DACH. Společně s Dr. Nórou Tapolczai LL.M. (advokátní kancelář Tapolczai / právní firma colegal, www.colegal.hu) a Dr. Tiborem Héjjem (Proactive Management Consulting Kft., http://www.p-m-c.eu/) chceme podpořit přeshraniční projekty v Maďarsku a ve Visegrádských zemích.

  1.  HU4DACH

Země skupiny DACH leží geograficky blízko sebe a mluví se v nich stejnou řečí.

D         značí Německo (Deutschland)

A         značí Rakousko, latinsky Austria

CH       značí Švýcarsko, latinsky Confoederatio Helvetica

 

Proč Maďarsko?

 

  • Centrální poloha Maďarska a jeho silniční infrastruktura dovolují nákladově efektivní spojení mezi Vašimi zákazníky a dodavateli

 

  • Maďarsko je účastníkem Schengenské dohody, která dovoluje volný přeshraniční pohyb mezi 26 evropskými zeměmi

 

  • Mnohé němeké veké podniky jako Audi, Mercedes, Porsche, Bosch, KNORR, Bremse, Telekom, Siemens nebo e.on jsou již několik let v Maďarsku činné (HU). Zároveň ale našly také mnohé středně velké podniky cestu do Maďarska a cení si tamní hospodářské podmínky

 

S našimi zkušenými partnery Dr. Nórou Tapolczai LL.M. a Dr. Tiborem Héjjem se zasadíme pod střechou spolku „HU4DACH“ o nové projekty, které ekonomiku Evropy dále posílí.

 

II.  V4 – plnou parou před

Země Visegrádské skupiny Maďarsko, Česká republika, Polsko a Slovenská republika se ve střední Evropě stávají stále vlivnějšími – v neposlední řadě v důsledku BREXITU také v rámci EU. A to politicky i hospodářsky.

 

 

Visegrádské země společně tvoří dynamicky rostoucí region v Evropě. V roce 2018 vzrostl HNP zemí EU dle Eurostatu o 2,0 procenta, HNP eurozóny o 1,9 procent. Odpovídající hodnoty pro V4: Česká republika 2,9 procent, Slovenská republika 4,1 procent, Maďarsko 4,9 procent, Polsko 5,1 procent.

Maďarsko se dostalo s 5,2 procenty růstu během první poloviny roku 2019 na špičku mezi zeměmi EU – ze čtyř nejsilněji rostoucích evropských hospodářství patřila tři do skupiny V4.

Proto rozšíří advokátní kancelář RIEDIGER. legal | tax své odborné pordenství nyní také do Maďarska. Zaměří se jak na projekty směřující do Maďarska, tak na projetky z Maďarska směřující do jiných zemí.

 

Drážďany, 20. května 2020