DE | CZ | PL | EN

doradca podatkowy

Języki:
Oddział:

E-mail: info@riediger-legal.com

Krótki życiorys
 • doradca podatkowy
 • dyplomowany magister ekonomii (BA) – specjalność doradztwo podatkowe/rewizja finansowa
 • certyfikowany ekonomista (FS) – ekonomia przedsiębiorstw ze specjalnością organizacji/przetwarzania danych
 

Mocne strony
 • podatkowe doradztwo firm i osób prywatnych
 • zakładanie firm
 • prowadzenie/restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • doradztwo sukcesyjne
 • wsparcie przy audytach
 • raporty wyceny
 

Preferencje
 • podmioty pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje, podmioty prawa publiczego)
 • sprzedawcy internetowi
 • projektowanie wewntętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • doradztwo w zakresie mediów cyfrowych: cyfrowa księgowość, digitalizacja w przedsiębiorstwie, zasady prawidłowego zarządzania i przechowywania ksiąg, akt i dokumentów w formie elektronicznej, jak również dostęp do danych
 

Członkostwa
 • Izba doradców podatkowych Saksonia
 • Stowarzyszenie doradców podatkowych w Saksoni