DE | CZ | PL | EN

Daňový poradce

jazyky:
pobočka:

e-mail: info@riediger-legal.com

Stručné CV
 • Daňový poradce
 • Diplomovaný podnikový eknom (BA) – obor daňové poradenství/audit
 • Podnikový ekonom se státní zkouškou (FS) - obor podniková ekonomie se zaměřením na ekonomi/zpracování dat
 

Specializace
 • Daňové poradenství pro podniky a fyzické osoby
 • Zakládání podniků
 • Formování/restrukturalizace podniků
 • Podnikové nástupnictví
 • Podpora při podnikovémauditování
 • Znalecké posudky
 

Volný čas
 • Neziskové organizace (spolky, nadace, veřejnoprávní korporace)
 • On-line obchodníci
 • Formování vnitřní podnikové organizační struktury
 • Poradenství při zacházení s digitálními médii: digitální účetnictví, digitalizace v podniku, německé zásady řádného účetnictví
 

Členství
 • Komora daňových poradců Sasko
 • Spolek daňových poradců Sasko