DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
7. února 2021

Kategorie(n)
CZ
D
legal
PL
Je testovací povinnost pro překročení hranic neplatná? Advokátní kancelář žaluje Sasko

Vážené dámy a pánové,

Od 18.01.2020 musí zaměstnanci z Česka a Polska při cestě do Saska jednou týdně předložit negativní test na koronavirus. Saské karanténní nařízení o ochraně před koronavirem porušuje mimo jiné právní předpisy vyšší právní síly a je z našeho pohledu neplatné. Proto jsme se návrhem na vydání předběžného opatření rozhodli Sasko zažalovat.

Jaké argumenty hovoří proti testovací povinnosti?

 

V Bavorsku už na podzim loňského roku potvrdil Správní dvůr, že testovací povinnost je nepřiměřená a neúměrně omezuje volný pohyb pracovních sil v rámci EU. Dotýká se navíc i německých ústavních práv jako zásady rovného zacházení  a práva na svobodnou volbu povolání.

 

Jaké konkrétní problémy testovací povinnost přináší?

 

  • Testovací povinnost představuje finanční zátěž pro německé zaměstnavatele i zaměstnance (například nemocnice v Liberci: 2.010 Kč / 76,86 EUR za PCR-test), navíc zatím není zcela jasné, kdo by měl tyto náklady nést. Také psychická a časová náročnost znamená nerovné zacházení s pendlery ve srovnání s německými zaměstnanci.

 

  • Testovací kapacity jsou navíc na řadě míst na hranici kapacity, na termín testu se často čeká až týden. Týdenní testovací povinnost pro zhruba 20.000 zaměstnanců, kteří v současné době denně překračují hranice do Německa, znamená 80.000 testů měsíčně navíc.

 

  • Důsledek: Pendleři, kteří v Německu pracují a také zde odvádějí daně, nyní nesmí bez testu přicestovat a po tuto dobu musí akceptovat výpadky mzdy. Ale i pro Sasko a Německo je povinnost testování střelbou do vlastních řad: podnikům naléhavě chybí potřebné kapacity, dodavatelské řetězce se přerušují a v důsledku toho chybí i daňové příjmy pro boj s pandemií.

 

Kdo žalobu podal?

Kancelář RIEDIGER. legal | tax je se svými pobočkami v Sasku, Česku a Polsku jednou z předních poradenských kanceláří pro mezinárodní obchodní vztahy.V oblasti právního, daňového a podnikového poradenství, jakož i odborných překladů se zaměřuje na přeshraniční případy.

 

K našim klientům patří saské podniky s více než stovkou českých, resp. polských zaměstnanců.

Nová úprava se dotýká i nás samotných: i někteří z našich spolupracovníků jsou pendleři.

Společně tak jednáme v zájmu zhruba 20.000 zaměstnanců z našich sousedních zemí.

Věříme v silnou a otevřenou Evropu!

 

Čeho chceme docílit?

 

Náš návrh cílí na pozastavení testovací povinnosti na náklady zaměstnance (a nepřímo také zaměstnavatele).

Navzdory pandemii si přejeme demokratickou a svobodnou Evropu – a přiměřenou ochranu před koronavirem! Silnými stránkami Evropy jsou svoboda a demokracie. I během takových závažných výzev jako je Covid-19 bychom si měli být těchto silných stránek vědomi a měli bychom velmi přesně vážit důsledky jednotlivých ochranných opatření.

Naším návrhem chceme vyslat pozitivní signál, že náš systém funguje! Chceme ukázat, že není důvod oddat se konspiračním teoriím nebo projevovat rozčarování z politiky. Covid-19 je výzva pro celou společnost. My všichni musíme usilovat o nejlepší možná řešení: medicínská, politická, ale také právní! Pracujeme tím nikoli proti systému, ale jsme sami částí této společnosti.  Podporujeme zodpovědný přístup a sounáležitost!

V případě dotazů, žádostí o rozhovor nebo další informace mě, prosím, kdykoli kontaktujte.

 

S přátelskými pozdravy

Denis Riediger

Rechtsanwalt (attorney at law) – D/CZ

Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht

(certified specialist solicitor for international business law, commercial and corporate law)

Zertifizierter Berater für Internationales Steuerrecht (DAA)

(certified specialist advisor for international tax law)