DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
20. dubna 2023

Kategorie(n)
D
legal
D: Nejnovější judikatura týkající se povinnosti oznámit nárok na dovolenou vás nutí jednat!

Vážení klienti,

 

podle dřívější judikatury dovolená nevyčerpaná v běžném kalendářním roce končí na konci kalendářního roku, nejpozději však 31. března roku následujícího. Stávající dovolenou, kterou nebylo možné vyčerpat z důvodu ukončení pracovního poměru, bylo nutné proplatit. To již neplatí!

 

Spolkový pracovní soud ve svých rozhodnutích ze dne 20. prosince 2022 rozhodl, že dovolená zaniká nebo se promlčuje pouze tehdy, pokud podniky své zaměstnance předtím prokazatelně a včas výslovně informovaly o volných dnech dovolené a lhůtách jejího vyčerpání a zaměstnanec přesto dovolenou z vlastní vůle nevyčerpal. V případě absence příslušných oznámení lze nyní stále uplatňovat nároky z dřívějších let. Zaměstnavatelé se v těchto případech již nemohou dovolávat tříleté promlčecí lhůty. Promlčecí lhůta začíná běžet až po podání výpovědi zaměstnavatelem.

 

Důsledky této nové judikatury jsou pro zaměstnavatele závažné!

 

Do budoucna musí zaměstnavatelé pečlivě plnit svou informační povinnost. Zaměstnavatel musí napříště každého jednotlivého zaměstnance prokazatelným způsobem informovat o jeho nevyčerpaném nároku na dovolenou a potvrdit jej podpisem zaměstnance, a to jak na začátku prázdninového roku, tak i v dostatečném předstihu před jeho koncem, aby jej bylo možné ještě vyčerpat.

 

Pokud zaměstnavatelé tyto povinnosti nesplní, mohou jim vzniknout dodatečné náklady na proplacení dovolené nebo náhradu mzdy za dovolenou, které nelze odhadnout. V tomto ohledu nestačí vyznačení dnů dovolené na mzdovém nebo platovém výměru.

 

Teprve s prokazatelnou poznámkou se dají do pohybu lhůty pro vyčerpání a promlčení.

 

Z toho vyplývá, že podle této nejnovější judikatury je vedení účtů o dovolené nezbytné. Jen tak je možné, aby zaměstnavatel kompletně evidoval všechny nároky na dovolenou a na základě toho splnil svou novou oznamovací povinnost.

 

Kontaktujte nás, pokud vám můžeme pomoci při implementaci nejnovější judikatury nebo při právním přezkumu minulosti, např. v souvislosti se mzdovým účetnictvím (účty dovolených). Naši mzdoví administrátoři a referenti vám rádi poradí a podpoří vás na telefonním čísle +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0 nebo na adrese info@riediger-legal.com.

 

Váš tým ve společnosti RIEDIGER. legal | tax