DE | CZ | PL | EN
Impresum

Informace podle § 5 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací)


Poskytovatel služeb

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weißeritzstr. 3, 01067 Dresden
Spolková republika Německo

telefon: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0
fax: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-9
email: info@riediger-legal.com

jednatel: Denis Riediger, Weißeritzstr. 3, 01067 Dresden
obchodní rejtřík: rejstříkový soud Drážďany HRB 35879
DIČ: DE308 538 757


Právní předpisy vztahující se k výkonu dané profese

Daňoví poradci (Steuerberater) a advokáti (Rechtsanwälte) (profesní tituly udělované v Německu), kteří pracují pro společnost RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, podléhají příslušným právním předpisů upravujícím výkon těchto povolání. Tyto stavovské předpisy naleznete na webových stránkách daných profesních komor:

Bundesrechtsanwaltskammer/Spolková advokátní komora: www.brak.de
Bundessteuerberaterkammer/Spolková komora daňových poradců: www.bstbk.de

Právní předpisy vztahující se k výkonu advokátní činnosti:
Rozhodnou právní úpravu představuje Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) (Spolkový advokátní řád), Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) (Profesní řád pro advokáty), Fachanwaltsordnung (FAO) (Řád pro advokáty se specializací), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) (Zákon o advokátních tarifech), Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (Etický kodex advokátů v Evropské unii), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte (EuRAG) (Zákon o činnosti evropských advokátů v Německu). Texty jednotlivých předpisů naleznete zde.

Právní předpisy vztahující se k výkonu činnosti daňových poradců:
Rozhodnou právní úpravu představuje Steuerberatungsgesetz (StBerG) (Zákon o daňovém poradenství), Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB) (prováděcí předpis k Zákonu o daňovém poradenství), Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB) (Profesní řád Spolkové komory daňových poradců) a Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) (Vyhláška o tarifech daňových poradců). Texty jednotlivých předpisů naleznete na:
www.bstbk.de >> „Ihr Steuerberater“ >> „Berufsrecht“

Daňoví poradci („doradca podatkowy“) a advokáti („radca prawny“) jsou v Polsku povolání s důvěrou veřejnosti. Profesní tituly jsou udělovány v Polsku.

Daňoví poradci a advokáti s profesním titulem uděleným v Polsku, kteří pracují pro společnost RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, podléhají příslušným právním předpisů a jsou zaneseni v seznamu daných profesních komor.

Právní předpisy vztahující se k výkonu advokátní činnosti:
Zákon o právních rádcích z 6. července 1982 (jednotné znění sbírka zákonů ročník 2016, pol. 233 ve znění pozdějších změn)

Usnesení č. 94/IX/2015 národní rady právních rádců z 13. června 2015 – advokátní nařízení

Usnesení č. 3/2014 národního setkání právních rádců z 22. listopadu 2014 – etický kodex právního rádce

Advokátní tarify – vyhláška z 22. října 2015 (jednotné znění sbírka zákonů ročník 2015, pol. 1804 ve znění pozdějších změn)

Texty jednotlivých předpisů naleznete zde: http://bibliotekakirp.pl/items/search

Právní předpisy vztahující se k výkonu činnosti daňových poradců:
Zákon o daňovém poradenství z 5. července 1996 (jednotné znění sbírka zákonů ročník 2016, pol. 794 ve znění pozdějších změn)

Usnesení č. 32/2014 státní rady daňových poradců z 11. února 2014 – etický kodex daňového poradce

Texty jednotlivých předpisů naleznete zde:
https://krdp.pl/strona.php/1526_prawo_powszechne.html https://krdp.pl/strona.php/1527_prawo_korporacyjne.html

Daňoví poradci a advokáti, kteří jsou činní pro společnost RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář a pro společnost RIEDIGER. tax & accounting s.r.o., podléhají příslušným českým a evropským právním předpisů a jsou zapsáni v seznamu daných profesních komor:

Česká advokátní komora:
http://www.cak.cz/

Komora daňový poradců České republiky:
https://www.kdpcr.cz/

Právní předpisy vztahující se k výkonu advokátní činnosti:
Zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 sb., o advokacii, ve znění pozdějsích předpisů)

Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), veznění pozdějsích předpisů)

Usnesní představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), v aktuálním znění

Zde odkaz na texty výše uvedených jednotlivých ustanovení, stejně jako na ostatní stavovské předpisy:
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=22

Právní předpisy vztahující se k výkonu činnosti daňových poradců:
Zákon č. 523/1992 sb., o daňovém poradenství stejně jako Komora daňových poradců České republiky, ve znění pozdějsích předpisů

Etický kodex Komory daňový poradců schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 24. listopadu 2006, v aktuálním znění

Odkaz na texty výše uvedených, stejně jako na ostatní profesně právní ustanovení pro daňové poradce:
https://www.kdpcr.cz/informace/predpisy


Registrace a dozorčí orgány

Rechtsanwaltskammer Sachsen
Atrium am Rosengarten
Glacisstrasse 6
01099 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

telefon: +49 (0) 351 – 31 85 90
telefax: +49 (0) 351 – 336 08 99
email: info@rak-sachsen.de

Polští advokáti, kteří pracují pro společnost RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH jsou zaneseni do seznamu advokátů Advokátní komory ve Vratislavy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
ul. Włodkowica 8
50-072 Wrocław
Polsko

telefon: +48 71 79 37 094
telefax: +48 71 79 37 095
email: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

Česká advokátní komora
Kaňkův palác
Národní 16
110 00 Praha 1
Česká republika

telefon: +420 221 729 011
telefax: +420 224 932 989
email: sekr@cak.cz


Povinné pojištění profesní odpovědnosti

Redakční odpovědnost

Redakční odpovědnost za obsah těchto stránek nese ve smyslu § 55 odst. 2 RStV (Státní smlouva o rozhlasovém vysílání ve sjednoceném Německu):

RIEDIGER. legal | tax Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
jednatel Denis D. Riediger
Weißeritzstr. 3
01067 Dresden
Spolková republika Německo

telefon: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-0
telefax: +49 (0) 351 – 43 83 70 8-9
email: info@riediger-legal.com


Online řešení sporů

Do celów pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Unia Europejska utworzyła platformę internetową (“Platforma ODR”). Platformę tę znajdą Państwo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ (Proszę zapewnić możliwość uruchomienia kliknięciem)

Wskazujemy, że nie mamy obowiązku wzięcia udziału w postępowaniu służącym zażegnaniu sporu prowadzonym przed konsumenckim biurem mediacyjnym.


Mimořádné řešení sporů v ČR

Pro případ spotřebitelského sporu, který se nepodaří úspěšně vyřešit mezi RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kanceláří a klientem, má klient právo obrátit se na Českou advokátní komoru jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607


Disclaimer

Naše internetová prezentace může odkazovat na internetové stránky třetích osob, kde můžete případně najít další informace odlišné od naší prezentace. Provozovatelé této propojené stránky představují samostatné podniky či osoby, jež jsou na nás nezávislé. Za stránky ručí příslušní provozovatelé. Stránky jsme při vytváření odkazu prověřili, nemáme však jakýkoliv vliv na jejich obsah a případné změny. Při podezření na skutečnost, že zde dochází k porušování práv, odkaz samozřejmě prověříme a smažeme. V této souvislosti budeme rádi, když nám poskytnete jakékoliv informace.


Autorská práva a obrazový materiál

Všechny příspěvky a obrázky uveřejněné na této webové stránce jsou chráněny autorským právem. K jejich použití je zapotřebí našeho předchozího písemného souhlasu. Platí to především pro kopírování, úpravu, překládání, ukládání, zpracovávání, resp. reprodukování obsahů v databázích a jiných elektronických médiích a systémech.

Fotografie: Klaus Gigga, Franziska Günther


Vlastní odpovědnost

Obsahy této webové stránky byly pečlivě zpracovány a prověřeny. Přesto nepřebíráme odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací, pokud se z naší strany nejedná o úmysl či hrubou nedbalost nebo poškození života, tělesné integrity či zdraví. Především platí, že informace jsou obecného charakteru a nabídky nezávazné.Programování/hosting