DE | CZ | PL | EN
Veröffentlicht am
20. dubna 2023

Kategorie(n)
D
legal
D: Pozor: Nejnovější judikatura týkající se evidence pracovní doby vás nutí jednat!

Vážení klienti,

 

Evropský soudní dvůr již ve svém rozhodnutí z roku 2019 uložil členským státům, aby v rámci provádění směrnice o pracovní době vyžadovaly od zaměstnavatelů používání objektivního, spolehlivého a dostupného systému evidence pracovní doby. Zatímco zaměstnavatelé v Německu čekali na implementaci ze strany německého zákonodárce, realizace zpočátku z velké části chyběla.

 

Vzhledem k politické nečinnosti se do toho vložil Spolkový pracovní soud a svým rozhodnutím ze dne 13. září 2022 nyní zákonodárce od implementace předešel. Podle tohoto rozhodnutí je každý zaměstnavatel povinen s okamžitou platností zavést elektronický systém, pomocí kterého lze měřit, evidovat a zaznamenávat denní pracovní dobu odpracovanou zaměstnanci. To platí bez ohledu na velikost podniku, druh pracovního poměru nebo případný zahraniční odkaz. To znamená, že pro každého zaměstnavatele existuje objektivní zákonná povinnost evidovat a dokumentovat pracovní dobu, pokud jeho zaměstnanci pracují v Německu.

 

Pokud zaměstnavatel tyto povinnosti neplní nebo je plní nedostatečně, může mu být uložena pokuta až do výše 30 000,00 EUR nebo dokonce trestní řízení.

 

Při individuální konstrukci evidence je třeba zohlednit především zvláštnosti jednotlivých oblastí činnosti zaměstnanců a zvláštnosti podniku. V neposlední řadě je nezbytná implementace v souladu s ochranou osobních údajů a v ideálním případě v souladu s DATEV.

 

Pokud jste tyto povinnosti dosud dostatečně nesplnili nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se digitální implementace vhodné pro vaše individuální potřeby, naše odbornice na DATEV paní Monique Motloszynski-Münch vám ráda poradí na telefonním čísle +49 (0) 3585 / 417 30-23 nebo na adrese Monique.Motloszynski-Muench@riediger-legal.com.

 

Rádi se vám budeme věnovat!